Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

TOP fő küldetése, hogy kereteket biztosítson a területileg decentralizált fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához. Törekvések tematikus fókuszában két tényező áll:

1. Térség-specifikus gazdasági növekedés és foglakoztatás-bővítés: a TOP erős gazdaság-fejlesztési orientációja miatt jelentősen hozzájárul ahhoz a kormányzati törekvéshez, amely szerint a 2014–2020-as uniós fejlesztési források 60%-ának közvetlenül a gazdaságfejlesztést kell szolgálniuk.

2. Területi és települési önkormányzati kompetenciákba eső feladatellátás kapcsán felmerülő fejlesztési szükségletek kielégítéséhez is keretet ad. Ezért a TOP fejlesztései között helyet kapnak a közvetlenül a közszférára, a helyi társadalomra és környezetre irányuló fejlesztések is.

LEADER Program

Röviden: A LEADER program az Európai Unió vidékfejlesztési politikájának része, az Európai Bizottság által kidolgozott négy közösségi kezdeményezés egyike.

A program célja, hogy a vidék fejlesztésére szánt uniós források ne egymástól elkülönült területeken és ne a helyi társadalom megkérdezése nélkül legyenek felhasználva, hanem integrált kezdeményezéseken keresztül, a helyi civilek és gazdasági szereplők bevonásával.

Helyi akciócsoportok jöttek létre minden kistérségben, amelybe az önkormányzatok, a kistérség vállalkozói és a kistérség civil szerveződései kerülhetnek be.
A vidékfejlesztési forrásokat helyben, helyi pályáztatás útján osztják szét olyan projektekre, amelyek a helyi fejlesztési stratégiával összhangban állnak.

Magyar Falu Program

A kormány döntése alapján 2019. február végén elindult a Modernt Városok Program fejlesztéseivel összefonódva a Magyar Falu Program, a jelen kormányzati ciklus egyik kiemelt stratégiai eleme.

A program célja a magyar vidék, a magyar falvak fejlesztése, az 5000 fő alatti települések hátrányainak enyhítése. Lehetőség van eszközbeszerzésre, szolgáltatás- és infrastruktúra fejlesztésre, közösségi terek át- ill. kialakítására, funkcióinak bővítésére, oktatási és közintézmények korszerűsítésére, bővítésére, elhagyott ingatlanok megvásárlására és hasznosítására, közösségi közlekedés korszerűsítésére – a fő szempont, hogy a beruházás a település ill. lakóközösség érdekeit szolgálja, a komfortérzetet növelje. A pályázatokkal kapcsolatos feladatokat a Bethlen Gábor alapkezelő ZRt. látja el.

PÁLYÁZATI ÖSSZESÍTŐ – Pusztamérges

KÓDPROJEKT MEGNEVEZÉSSAJÁT FORRÁSKAPOTT TÁMOGATÁS
TOP-1.4.1-19-CS1-2020-00022Mini Bölcsőde kialakítása Pusztamérgesen149.998.899 Ft
MFP-AEE/2020Fogorvosi rendelőbe eszközök beszerzése0 Ft2.994.094 Ft
MFP-OJF/2020Játszótér felújítása, szabadtéri pihenő bútorokkal és játékokkal történő bővítése0 Ft4.969.941 Ft
MFP-FVT/2020Pusztamérges községi temető felújítása0 Ft4.168.623 Ft
MFP-ÖTIK/2021Polgármesteri Hivatal tetőszerkezetének felújítása0 Ft24.977.431 Ft
VP6 19.2.1 - 43.3-17Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér tetőszerkezet korszerűsítése0 Ft16.620.000 Ft
WIFI4EU nyilvános ingyenes internet
hozzáférés biztosítása a közterületeken
0 €15.000 €
MFP-HOR/2019.Háziorvosi rendelő tetőszerkezetének felújítása
(cserép fedés cserepes lemezre cserélése)
0 Ft29.995.449 Ft
VP6 7.2.1-7.4.1.2-16Külterületi helyi közutak fejlesztése
(önkorm.-i utak karbantartásához szükséges gépek beszerzése)
1.233.160 Ft9.999.990 Ft
TOP 3.2.1-15Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
(Polg.hiv., Könyvtár, Fogorvosi rendelő)
65.000.000 Ft
TOP 4.1.1-15Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
(Védőnői Szolgálat fejlesztése)
0 Ft17.000.000 Ft
TOP 1.4.1-15Hétszínvirág Óvoda fejlesztése Pusztamérgesen0 Ft15.000.000 Ft

Pályázati koordinációs és / vagy szakmai szervezetek